Introductie
Praktijk de Bron
Shiatsu
Voetreflexologie
Voor wie
Dieet, voedingadvies
Qi Gong  Preventie
Info & contact
Tarieven Vergoeding
Praktijkruimten
Algemene voorwaarden
Sitemap

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

Vergoeding

 

De cliënt kan zelf in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar nakijken of de behandeling vergoed wordt. Vivenda/Bron is niet aansprakelijk voor afwijzing van de vergoeding door de zorgverzekering of voor het overschrijden van het budget van de cliënt.

 

Verhindering

 

Als u verhinderd bent of om een andere reden de gemaakte afspraak niet kan nakomen, is het belangrijk dat u tenminste 24 uur van te voren afzegt. Afzeggen kan telefonische, eventueel ingesproken op de voicemail of per email.

 

Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

 

Klachten

We zijn volgens de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenprocedure op te zetten. 

 

Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

Diëtetiek: Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch of per mail te bereiken : 030-310 09 29 of via de mail info@klachtenloketparamedici.nl .

 

Shiatsu: Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen gemeld worden bij het klacht-en tuchtrecht van de NVST.

 

De klachtenfunctionaris is mw. L. Boon, telefoonnummer: 06-48 44 55 38. Ook kunt u er voor kiezen een mail te sturen, naar bemiddeling@quasir.nl. 

 

Zie voor meer uitleg: www.nvst.nl/klachtenformulier. 

 

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid verwijzen wij (Baukje en Anja Ensing, collega) naar collega's in de omgeving die de behandeling kunnen voortzetten. 

 

Meldcode huiselijk geweld  

We zijn op de hoogte van de procedures bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De folder ligt in de wachtkamer.

 

Privacyverklaring 

Baukje Beitsma gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden 15 jaar bewaard. 

  

 

Als u gebruik maakt van diensten mijn diensten dan heb ik gegevens van u nodig. Denk hierbij aan:

 

§ Naam

 

§ Geboortedatum

 

§ Adresgegevens

 

§ Telefoonnummer / mobiel nummer

 

§ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

 

§ E-mailadres

 

§ Bepaalde, ter zake doende, medische en sociale gegevens

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

 

Baukje Beitsma heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies/behandeling te kunnen geven en voor de facturering.

 

 

 

Delen met anderen

 

Baukje Beitsma zal -in overleg met u- uw gegevens delen indien noodzakelijk, aan andere zorgverleners voor waarneming bij langdurige afwezigheid.

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij ICT hosting organisatie om je gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben we een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

 

Uw behandelplan wordt veilig bewaard in een afgesloten ruimte.

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.

 


 

 

 

 

 

Praktijk de Bron te Studio Moesstraat 47 Groningen | baukje@massagepraktijkdebron.com